top of page
Technicians at Work

ПОЛЗИ

  • Едно от най-големите преимущества на диамантеното пробиване е, че е безпрахово и безвибрационно пробиване на точни отвори в разнообразие от материали.

  • Това е един от най-бързите методи за пробиване на прецизни дупки и отвори, като запазва структурната цялост на пробивания материал.

  • Здравината на диамантените зъби позволява на оператора на машината да прави точни отвори без големи усилия.

  • Позволява на оператора да пробива вертикални и хоризонтални отвори с различни диаметри.

Ползи: About
bottom of page